Piłka nożna jak każdy ze sportów ma swoje reguły i zasady. Jednym z tych elementów są kary i sankcje. Podczas pojedynku piłkarskiego dochodzi często do bezpośrednich starć między zawodnikami, bądź zachowań uznawanych za niezgodne z duchem walki oraz z zasadą Fair Play. Jednakże nieraz pozostają one niezauważone lub nie stanowią jakiegoś poważnego naruszenia przepisów. Nie mniej jednak żaden piłkarz nie może czuć się bezkarnie na boisku. Za zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami może zostać upomniany przez sędziego, a nawet wykluczony z gry.
W przypadku bezpośrednich kontaktów z rywalem, zasad nikomu nie trzeba tłumaczyć. Sytuacja ma się inaczej w związku z tak zwanym “niesportowym zachowaniem”, może ono przejawiać się w różny sposób, dlatego sędzia prowadzący zawody powinien odpowiednio zinterpretować rodzaj niesportowego zachowania i odpowiednio zareagować. Różnorodność przewinień w tym zakresie, wiąże się z różnorodnością kar jakie mogą być zastosowane w stosunku do zawodnika bądź nawet w stosunku do całej drużyny.

Niesportowe zachowanie:

Zawodnik zachowuje się niesportowo, jeżeli swoim postępowaniem na polu gry notorycznie narusza przepisy gry, podważa autorytet i godność sędziów, obraża zawodników drużyny własnej i przeciwnej , zachowuje się prowokacyjnie w stosunku do drugiej osoby, a co za tym idzie wprowadza zamieszanie i utrudnia prawidłowy przebieg gry. Jest to uogólnione przedstawienie sytuacji, w których zawodnik popełniający przewinienie winny jest niesportowego zachowania. Za niesportowe zachowanie, należy też uznać między innymi: wszelkie próby oszukania sędziów, gra na czas i marnowanie czasu gry, wejście zawodnika rezerwowego na pole gry bez zgody sędziego, rozmyślne uszkodzenie piłki lub bramki, słowne lub czynne okazywanie niezadowolenia z rozstrzygnięć sędziego itd.

Kartki:

Kartka w kolorze żółtym ma charakter upomnienia. Zawodnik może ją otrzymać za popełnienie takich przewinień jak m.in. brawurowy atak w nogi lub atak ciałem w przeciwnika przy piłce, co spowoduje jego upadek, celowe podstawienie nogi przeciwnikowi przy piłce, przytrzymanie przeciwnika za koszulkę, zagranie piłki ręką, próba wymuszenia rzutu karnego lub wolnego poprzez symulowanie przewinienia, używanie wulgaryzmów, celowe opóźnianie gry, krytyka decyzji sędziowskich.
Ujrzenie czerwonego kartonika przez zawodnika wiąże się z koniecznością opuszczenia placu gry. Dzieje się tak w przypadku, gdy zawodnik popełnia brutalny faul, zachowuje się gwałtownie, agresywnie, pluje na przeciwnika, pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki, używa ordynarnego, obelżywego języka lub gestów. Również po otrzymaniu drugiej żółtej kartki w tym samym meczu piłkarz zobaczy czerwoną kartkę.

Najważniejsze zasady, kary i sankcje zawarte w Regulaminie Katowickiej Ligi Szóstek:

 1. Gracze mogą być karani kartkami oraz karami czasowymi. Gracz napomniany żółtą kartką otrzymuje karę 2-minutową. Czerwona kartka oznacza 5-minutową karę i wykluczenie z meczu. W przypadku otrzymania dwóch żółtych kartek, zawodnik zostaje wykluczony z meczu. Przepis ten dotyczy również bramkarzy, którzy po otrzymaniu kary powinni opuścić boisko. Otrzymanie drugiej żółtej kartki dla zawodnika wiąże się z 5 minutową karą dla zespołu. Po upłynięciu tego czasu wykluczonego zawodnika może zastąpić inny gracz rezerwowy.
 2. W przypadku, gdy czerwoną kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający aktualnie na placu gry. Po upływie 5 minut zawodnik który opuścił boisko może wrócić do gry.
 3. Zawodnik zostaje zawieszony na jeden mecz po otrzymaniu trzech żółtych kartek. Każde kolejne dwie żółte kartki powodują zawieszenie. Kartki z poprzedniego sezonu nie są liczone.
 4. Otrzymanie czerwonej kartki w meczu jest równoznaczne z:
  a) w przypadku bezpośredniej czerwonej kartki – absencją 2 meczów
  b) w przypadku otrzymania czerwonej kartki na skutek kumulacji 2 żółtych kartek – absencją 1 meczu
 5. Zawodnik podlega zawieszeniu w przypadku:
  a) wulgarnego lub prowokacyjnego zwracania się do sędziego, rywala bądź kibiców: zawieszenie na co najmniej 2 mecze;
  b) wykonywania obraźliwych gestów w stosunku do sędziego, rywala lub kibiców: zawieszenie na co najmniej 2 mecze;
  c) oplucia sędziego, rywala bądź kibica : zawieszenie na co najmniej 4 mecze;
  d) uderzenia sędziego, rywala bądź kibica lub kopnięcia przeciwnika bez piłki: zawieszenie na co najmniej 5 meczów.

W przypadku zachowań wybitnie niesportowych oraz rzucających cień na dobre imię rozgrywek Katowickiej Ligi Szóstek, Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do drużyn (ujemne punkty, przyznanie walkoweru drużynom przeciwnym, wykluczenie z rozgrywek) oraz zawodników (zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek).
*** Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu zawieszenia.

Aktualne zawieszenia po 5 kolejce Katowickiej Ligi Szóstek:

Osoby zagrożone zawieszeniem po otrzymaniu żółtej kartki w kolejnym meczu: 

1 LIGA


2 LIGA

——-

3 LIGA


Poniżej przedstawiamy aktualną listę żółtych i czerwonych kartek

1 LIGA KATOWICKIEJ LIGI SZÓSTEK

Kartki – 1 liga

2 LIGA KATOWICKIEJ LIGI SZÓSTEK

Kartki – 2 liga

3 LIGA KATOWICKIEJ LIGI SZÓSTEK

Kartki – 3 liga